Close
Asistfoto yordamchisi lavozimiga talablar!
Yiliga 125000 dollar
 • Ishni oxiriga yetkazish
 • Odamlarga yaxshi munosabatda bo’lish
 • Tashkilot ichida va tashqarisida odamlar bilan yaxshi mumilada bo’lish
 • Fotoapparatni ishlatishni bilish (o’qitish ko’zda tutilgan!)
 • Velosiped, golf-mobil, kvadratsikl, elektromobil, qorda yuruvchi mashinani haydashni bilish(tajriba bo’lsa yaxshi)
Ta’minlanadi:
 • Uch marta ovqat
 • Viza va chiqish hujjatlari rasmiylashtirish uchun chiqimlarni qoplash
 • Ishga qabul qilinganda va ish bo’yicha biror joyga borilganda barcha transport chiqimlarini qoplash.
 • Qulayliklar bilan yashash  (dush, suv, tualet)
 • Kasal bo’lib qolgan holda tibbiy sug’urta va davolanish puli to’lanadi (Surunkali kasalliklarning yo’qligi holati ko’zda tutilgan. Kasallik bo’yicha vrach xulosasini taqdim qilish zarur! )
To’lov va ish vaqti:
 • Ish vaqti:  9.00 dan 19. 00 gacha.
 • Dam olish kunlari: shanba va yakshanba, ob-havo yomon bo’lgan kunlar ham kiradi. Yomg’ir. Do’l. Qo’r. 20 sek/metr dan ko’p bo’lgan shamol.

So’rovnomani ko’chirib

 
 
Close
On-line kotiblik soatiga £45 !
 
Lavozimga talablar:
 • Mas’uliyat;
 • Jadallik;
 • Ishni o’z vaqtida bajarish;
 • Boshlagan ishni oxiriga yetkazish va natijalarga erishish;
 • Odamlarga yaxshi munosabatda bo’lish;
 • Ko’rmagan holda ham odamlar bilan chiqishish;
 • Telefon,faks, kseroksdan foydalana olish;
 • Kibermuhit va qidirish tizimlarida ishlay olish;
 • (O’RGATISH VA YO’NALTIRISH HISOBGA OLINGAN)
 • SMS,ISQ, Q&Q, NETmessenger, Outlook Express, The Bat, Mozilla Thunderbird, PegasusMail dan xabar jo’natishni bilish (TANISHTIRISH VA O’RGATISH HISOBGA OLINGAN)
 • Mail.com; mail.ru; google; yandex.ru; rambler.ru; gmail.com; yahoo.com electron pochtalarida ishlashni bilish (TANISHTIRISH VA O’RGATISH HISOBGA OLINGAN)
 • Geografiya bo’yicha asosiy ma’lumotlarni bilish (inobatga olinadi)
 
TA’MINLANADI:
 • Ishga bog’liq barcha chiqimlar;
 • Ish bo’yicha chetga chiqishda viza va hujjatlarga pul to’lash;
 • Transport chiqimlari va buyruqni bajarishdagi sutkalik pullar va ko’chib o’tishdagi xarajatlar qoplanishi;
 • Tibbiy sug’urta va ish bilan bog’liq kasal bo’lib qolganida davolanish pulini to’lash;
 
BANKDA HISOB RAQAMI BO’LISHI ZARUR!

So’rovnomani ko’chirib

 
 
Close

Kopirayter redaktori

Yiliga 72 000$ dollar

Majburiyatlari:
 • OAVdakompaniyagavakillikqilish (yangiliklarvapress-relizlarchiqishi, maqola, xabarlar, axborotlar, RossiyavaboshqachetdavlatlarOAVlaridakorsatuvlarchiqarish, boshqamualliflarnijalbetganholdainformationmateriallartayyorlash, kompaniyaspikerlariuchuntaqdimotvachiqishmatnlarinitayyorlash, kompaniyavauningmahsulotlarihaqidamalumotlaryozishvaunichopetish);
 • Kompaniyabiznesiningasosiy masalalariboyichaspikerlargakompaniyaningrasmiypozitsiyasivatavsiyanomalarnitayyorlabberish;
 • Press-konferentsiyalar, press-turlar, yumaloq stol va boshqa PR-tadbirlarni tashkillashtirishda ishtirok etish ;
 • Ko’rgazmalar, konferentsiyalar va boshqa ommaviy tadbirlarni tayyorlashda ishtirok etish.
 • Talablar:
 • Oily ma’lumot, filologik bo’lsa undan ham yaxshi,jurnalistika yoki  PR;
 • Ish tajribasi PRda kompaniyalar yoki agentliklarda, jurnalistikada 2 yildan ortiq bo’lishi lozim;
 • Оichki va tashqi aloqalar bo’yicha mehnat tajribasi;
 • Chet tili-ingliz tili ( so’zlashuv);
 • IT-xususiyatini tushunish, texnik bilim.
Qo’shimcha talablar:
 • Stressgachidamlilik, vaqtnibirnechamasalalargabolibunumlifoydalanish, muomilanibilish, normalbolmaganishkunigatayyorlik, ishnitezdabajarish
 • Yozmaishlarningportfoliosiningmavjudligi.
 • Sharoit:

Maosh+ijtimoiypaket: tibbiysugurta, mobiltelefon, kasbiyosishimkoniyati, korporativoqitish, mehnatqonunchiligigatoliqamalqilinish.

So’rovnomani ko’chirib

 
 
Close
ЁЗМА ТАРЖИМОН
Yiliga €80 000 !
Номзодларга қўйиладиган талаблар:       
 • Тилларни билиш;
 • Олий маълумот (тилшуносликка оид бўлиши шарт эмас, лекин тилшунослик билан боғлиқ бўлса, маъқул бўларди);
 • Таржима соҳасида тажрибага эга бўлиш;
 • MS Office дастурлари ҳамда бошқа дастурлар билан ишлашда малакага эга бўлиш;
 • Узоқ масофада туриб ишлаш имконияти;
 • Тўлов тизимлари орқали иш ҳақини олиш имконияти;

Сиз кунига минимал 5 бет ҳажмдаги таржимани амалга оширган ҳолда ўзингизга қулай бўлган вақтда ишлашингиз мумкин.

So’rovnomani ko’chirib

 
 
Close
ПРОГРАММИСТ ёрдамчиси ишга таклиф қилинади:
 
Иш ҳақи йилига 36 000$- 108 000$- 144 000$- 325000 $!
 
Қўйиладиган талаблар:
Векторли, график ва уч ўлчовли дастурларни билиш (ЎҚИТИШ КЎЗДА ТУТИЛГАН);
Тил билиш шарт эмас (оғзаки нутқ даражаси маъқулдир) (ЎҚИТИШ КЎЗДА ТУТИЛГАН);
Шахсий компьютерни фойдаланувчи даражасида билиш (ЎҚИТИШ КЎЗДА ТУТИЛГАН);
 
Қўшимча талаблар:
Жамоада ўзини тута олиш, берилган ишни тез ва сифатли бажариш.
 
Ўқиш даврида бериладиган таъминот:
ижтимоий хизматлар пакети;
кунига уч маҳал овқат;
турар жой иш жойида – шаҳарчада;
компьютер ва перифериявий қурилмалар ва иш учун зарур бўлган барча жиҳозлар;
виза ва транспорт ҳаражатлари;
маҳаллий уявий-мобил алоқа;

So’rovnomani ko’chirib

 
 
Close
Қурувчи ва ёрдамчи ишчилар ишга таклиф қилинади.
Иш ҳақи йилига 64000 $!
Кўрсатиладиган таъминот:
 • Тил билиш шарт эмас (оғзаки нутқ даражаси етарли) (ЎҚИТИШ КЎЗДА ТУТИЛГАН);
 • Ижтимоий хизматлар пакети;
 • Кунига уч маҳал овқат берилади;
 • Яшаш иш жойида, яъни қулайликларга (душ, сув, ҳожатхона) эга бўлган шаҳарчада;
 • Виза ва бошқа давлатдан чиқишга доир ҳужжатларни расмийлаштиришга сарфланган барча ҳаражатлар қопланади;
 • Ишга олинган тақдирда, барча транспорт ҳаражатлари тўланади;
 • Маҳаллий уяли-мобил алоқа;
 • Одамлар билан яхши келишиш, берилган ишни тез ва сифатли бажариш қобилияти;
 • Тиббий суғурта ва касал бўлганда, даволаниш ҳаражатларини тўлаш (Сурункали касалликлар мавжуд бўлмаган тақдирда амалга оширилади. (Сана бўйича) охирги шифокор хулосаси ТАЛАБ ҚИЛИНАДИ!)
 • Иш вақти сменали – уч смена;
 • Дам олиш кунлари: шанба ва якшанба. Ёмон об-ҳаво шароитлари ҳам шулар жумласига киради.

So’rovnomani ko’chirib

 
 
Close
Huquqiy masalalar buyica on-layn maslahatchi 114 dollar!
 
Lavozimga talablar:
 • Mas’uliyat;
 • Jadallik;
 • Ishni o’z vaqtida bajarish;
 • Boshlagan ishni oxiriga yetkazish va natijalarga erishish;
 • Odamlarga yaxshi munosabatda bo’lish;
 • Ko’rmagan holda ham odamlar bilan chiqishish;
 • Telefon,faks, kseroksdan foydalana olish;
 • Kibermuhit va qidirish tizimlarida ishlay olish;
 • (O’RGATISH VA YO’NALTIRISH HISOBGA OLINGAN)
 • SMS,ISQ, Q&Q, NETmessenger, Outlook Express, The Bat, Mozilla Thunderbird, PegasusMail dan xabar jo’natishni bilish (TANISHTIRISH VA O’RGATISH HISOBGA OLINGAN)
 • Mail.com; mail.ru; google; yandex.ru; rambler.ru; gmail.com; yahoo.com electron pochtalarida ishlashni bilish (TANISHTIRISH VA O’RGATISH HISOBGA OLINGAN)
 • Geografiya bo’yicha asosiy ma’lumotlarni bilish (inobatga olinadi)
 
TA’MINLANADI:
 • Ishga bog’liq barcha chiqimlar;
 • Ish bo’yicha chetga chiqishda viza va hujjatlarga pul to’lash;
 • Transport chiqimlari va buyruqni bajarishdagi sutkalik pullar va ko’chib o’tishdagi xarajatlar qoplanishi;
 • Tibbiy sug’urta va ish bilan bog’liq kasal bo’lib qolganida davolanish pulini to’lash;
 
BANKDA HISOB RAQAMI BO’LISHI ZARUR!

So’rovnomani ko’chirib

 
 
Close
Iqtisodiy masalalar buyicha on-layn maslahatchi £96+ BONUS!
 
Lavozimga talablar:
 • Mas’uliyat;
 • Jadallik;
 • Ishni o’z vaqtida bajarish;
 • Boshlagan ishni oxiriga yetkazish va natijalarga erishish;
 • Odamlarga yaxshi munosabatda bo’lish;
 • Ko’rmagan holda ham odamlar bilan chiqishish;
 • Telefon,faks, kseroksdan foydalana olish;
 • Kibermuhit va qidirish tizimlarida ishlay olish;
 • (O’RGATISH VA YO’NALTIRISH HISOBGA OLINGAN)
 • SMS,ISQ, Q&Q, NETmessenger, Outlook Express, The Bat, Mozilla Thunderbird, PegasusMail dan xabar jo’natishni bilish (TANISHTIRISH VA O’RGATISH HISOBGA OLINGAN)
 • Mail.com; mail.ru; google; yandex.ru; rambler.ru; gmail.com; yahoo.com electron pochtalarida ishlashni bilish (TANISHTIRISH VA O’RGATISH HISOBGA OLINGAN)
 • Geografiya bo’yicha asosiy ma’lumotlarni bilish (inobatga olinadi)
 
TA’MINLANADI:
 • Ishga bog’liq barcha chiqimlar;
 • Ish bo’yicha chetga chiqishda viza va hujjatlarga pul to’lash;
 • Transport chiqimlari va buyruqni bajarishdagi sutkalik pullar va ko’chib o’tishdagi xarajatlar qoplanishi;
 • Tibbiy sug’urta va ish bilan bog’liq kasal bo’lib qolganida davolanish pulini to’lash;
 
BANKDA HISOB RAQAMI BO’LISHI ZARUR!

So’rovnomani ko’chirib

 
 
Close
LYUKS kategoriyali KAZINO(“Las-Vegas” uslubidagi ulkan o’yin kompleksi  )
 Lavozim: KAZINO XODIMI..
 Soatiga 250 $ + choychaqa
VIP shaxslarni kutib olish
Kazino ichida kuzatib yurish va xizmat ko’rsatish
Ish bilan bog’liq buyruqlarni bajarish (VIP shaxslar, ularning oila a’zolari va boshqa ularni kuzatib yuruvchi shaxslar uchun biletlar, o’yin stollari, restoranda va ko’ngilochar maskanlarda stollarni rezerv qilish)
Kazino ma’muriyati va boshqa xizmat ko’rsatuvchilar bilan mustahkam aloqa o’rnatish
Talablar:
Muloqotga moyillik
Mas’uliyat
Tirishqoqlik
Bir necha tillarni bilish e’tiborga olinadi (ona tilingizdan boshqa tilni bilmasangiz, faqat Sizning ona tilingizda so’zlashadigan mehmonlarga xizmat ko’rsatasiz)
Ta’minlanadi:
1, 5 oylik tilni o’rganish
1 oy tayanch o’qitish
Uch mahal ovqatlanish
Viza va chiqish hujjatlarini rasmiylashtirish xarajatlari
Ishga olinganda ish bilan bog’liq safarlarda barcha transport xarajatlari mehmonxonaning xodimlar uchun mo’ljallangan F blokida qulayliklar bilan istiqomat qilish
Tibbiy sug’urta va xizmat ko’rsatish
To’lov va ish vaqti:
Ish vaqti: navbatchilik bo’yicha
Dam olish kunlari: haftada 3 kun

So’rovnomani ko’chirib

 
 
Close
XUSUSIY AEROPORT
Lavozim: MIJOZLARGA MA’LUMOT XIZMATINI KO’RSATISH BO’YICHA XODIM
Yiliga100 000 $
Aeroport ichida, uchib kelish va ketish, transit va kutish zallarida mijozlarga ma’lumot xizmatini ta’minlash
 Talablar:
Xizmat ko’rsatish sohasida ishlash hohishi
Muloqotga moyillik
Asabbuzarlikka chidamlilik
Ta’minlanadi:
3 oylik o’qitish va amaliyot o’tash (Kurator e’tiborga olingan)
Uch mahal ovqatlanish
Ishga olinganda viza va chiqish hujjatlarini rasmiylashtirish xarajatlari
1 yilda 1 marta bir kishiga hohlagan tomonga bepul qaytish bileti bilan aviauchish qulayliklar bilan istiqomat qilish
Tibbiy sug’urta va xizmat ko’rsatish
To’lov va ish vaqti:
Ish vaqti: navbatchilik bo’yicha grafikka ko’ra toq yoki juft kunlarda

So’rovnomani ko’chirib

 
 
Close
Xalqaro 5 yulduzli mehmonxona
Lavozim: IJTIMOIY SO’ROV BO’LIMI XODIMI
Soatiga 37 £  + jalb qilingan mijozdan %lar
Talablar:
Muloqotga moyillik, tezlik, tirishqoqlik, uzoq masofada turib ishlay olish
Bir necha tillarni bilish e’tiborga olinadi (ona tilingizdan boshqa tilni bilmasangiz, faqat Sizning ona tilingizda so’zlashadigan mehmonlarga xizmat ko’rsatasiz)
Taminlanadi:
1 oy o’qitish
Uch mahal ovqatlanish
Viza yordami
Ishga olinganda transport xarajatlarini to’lash
Mehmonxonaning xodimlar sektorida istiqomat qilish
Tibbiy sug’urta va xizmat ko’rsatish
To’lov va ish vaqti:
Ish vaqti: navbatchilik bo’yicha
Dam olish kunlari: haftada 2 kun

So’rovnomani ko’chirib

 
Xush kelibsiz Guest

Рекомендуем

Seek Job in Jobssoon Employers List The Best Job in The World

The Best Job in the World