Добро пожаловать Guest

TOP-Работники

 •     Iş berijiň özüne göni çykmaklyk
 • Işe ýerleşmek isleýän adamyň suraty
 • Maglumatnamany öwrenmek
 • Gülgüne ramka saýlamak
 • Görmekligiň statistikasy
 • TOP reýtinglere gatnaşmak
 • Hususy otag
 • Ähli hyzmatlary ulany bolýar
 • PREMIUM anketasyna tölegsiz ygtyýar berilýär

TOP-Работодатели

 • Maglumatnamany we iş ýeri dolandyrmak
 • PREMIUM maglumatnamasyna ygtyýar
 • VIP reýtinge gatnaşmak
 • Hemme iş wezipeleri ramkada
 • Seretmeleriň statistikasy
 • Çäklendirilmedik iş orunlary
 • Komapniýanyň logotipy
 • Iş gözleýänleriň maglumatlaryny görmeklige rugsat

Работники

 • Suratly maglumatnamay ýerleşdirmek
 • Maglumatlary üýtgetmek bolmaýar
 • Iş beriji bilen aragatnaşyk çäklendirilen
 • PREMIUM anketasyna rugsat ýok

Работодатели

 • Maksimum 5 boş iş ýeri
 • Logotipli maglumatnama
 • Iş gözleýänleriň maglumatlaryna çäklendirilen rugsat
 • Reýtinge gatnaşmaklygy gadagan etmek