Close
Απαιτήσεις της θέσης του βοηθού φωτογράφου!
125000 δολάρια το χρόνο.
 • Να μπορείτε να ολοκληρώσετε το έργο που έχετε αρχίσει
 • Να έχετε καλή σχέση με τους ανθρώπους
 • Να  ξέρετε να επικοινωνείτε με τους ανθρώπους μέσα και έξω από την εταιρία
 • Να ξέρετε να χρησιμοποιείτε την φωτογραφική μηχανή (Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ!)
 • Να ξέρετε να οδηγείτε το ποδήλατο, το γκολφ-κίνητο, το quadricycle, το ηλεκτροκίνητο, το χιονοκίνητο (καλύτερα αν έχετε πείρα) 
Επιδότηση:
 • Σίτιση τρεις φορές την ημέρα
 • Κάλυψη όλων των εξόδων για την παραλαβή της βίζας και των εγγραφών για την έξοδο από την χώρα 
 • Κάλυψη όλων των εξόδων μεταφοράς σε περίπτωση παραλαβής της θέσης εργασίας και των εξόδων μεταφοράς που σχετίζεται με την εργασία
 • Διαμονή με όλες τις ανέσεις (ντους, νερό, τουαλέτα)
 • Ιατρική ασφάλιση και κάλυψη εξόδων θεραπείας σε περίπτωση αρρώστιας (προβλέπεται μόνο σε περίπτωση απουσίας των χρονικών αρρωστιών. Χρειάζεται η τελευταία ιατρική γνωμάτευση ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ!)
Μισθός και ώρες εργασίας:
 • Ώρες εργασίας: από 9.00 ως 19.00
 • Αργίες: Σάββατο και Κυριακή. Δεν δουλεύετε αν κάνει άσχημο καιρό: βρέχει, ρίχνει χαλάζι, χιονίζει, φυσάει πέραν 20 μέτρα/δευτερόλεπτο.

Να αποθηκέψετε το ερωτηματολόγιο και να πληρώσετε

 
 
Close
On-line γραμματέας 45 δολάρια την ώρα!
 
Απαιτήσεις της θέσης:
 • Ευθύνη
 • Ενεργητικότητα
 • Ακρίβεια
 • Να μην αφήνετε ό,τι έχετε αρχίσει και να ξέρετε πως να πάρετε αποτελέσματα
 • Να έχετε καλή σχέση με τους ανθρώπους
 • Να επικοινωνείτε μέσω Internet με τους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά
 • Να ξέρετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, το φαξ, την αντιγραφική μηχανή
 • Να ξέρετε να προσανατολίζετε στο Δίκτυο και στα συστήματα αναζήτησης (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ)
 • Να ξέρετε να στείλετε την πληροφορία μέσω SMS, ISQ, Skype, Q&Q, NETmessenger, Outlook Express
 • The Bat, Mozilla Thunderbird, PegasusMail…… (ΓΝΩΡΙΜΙΑΚΑΙΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ!)
 • Να ξέρετε να δουλεύετε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail.com, mail.ru, google, yandex.ru, rambler.ru, gmail.com, yahoo.com…………….(ΓΝΩΡΙΜΙΑΚΑΙΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ!)
 • Βασικές γνώσεις της γεωγραφίας  (προτιμότερα να έχετε)
 
Επιδότηση:
 • Κάλυψη όλων των εξόδων σχετικά με τις διαταγές
 • Κάλυψη της βίζας και των εγγραφών για την έξοδο σχετικά με τις διαταγές
 • Κάλυψη όλων των εξόδων μεταφοράς και πληρωμή της ημερησίας αποζημίωσης για την εκτέλεση των διαταγών και κατά την μεταφορά
 • Ιατρική ασφάλιση και κάλυψη εξόδων θεραπείας σε περίπτωση αρρώστιας αν αυτό σχετίζεται με την εκτέλεση της διαταγής
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ!

Να αποθηκέψετε το ερωτηματολόγιο και να πληρώσετε

 
 
Close

Συντάκτης-copywriter

72 000 δολάρια το χρόνο.

Υποχρεώσεις:
 • παρουσίαση της εταιρίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (έκδοση των νέων και των ειδήσεων, δημιουργία και τοποθέτηση των άρθρων, των δημοσιευμάτων, των σχολίων, των εκπομπών για την εταιρία και τα προϊόντα της στα ρωσικά και ξένα ΜΜΕ, προετοιμασία των πληροφοριακών υλικών με τη βοήθεια των άλλων συγγραφέων, προετοιμασία των κειμένων ομιλιών και παρουσιάσεων για τους αγορητές της εταιρίας),
 • επεξεργασία της επίσημης αντίληψης της εταιρίας και των συστάσεων για τους αγορητές σχετικά με τα βασικά θέματα του μπίζνες της εταιρίας,
 • συμμετοχή στην οργάνωση των συνεντεύξεων τύπου, των πορειών τύπου, των στρογγυλών τραπεζιών και άλλων PR-μέτρων,  
 • συμμετοχή στην προετοιμασία των εκθέσεων, συνεδρίων, άλλων δημόσιων εκδηλώσεων.  
Απαιτήσεις:
 • ανώτατη εκπαίδευση, προτιμότερα φιλολογική, δημοσιογραφική ή PR,
 • πείρα εργασίας από 2 χρόνια στην PR-σφαίρα στις εταιρίες ή τα πρακτορεία, την δημοσιογραφία,
 • πείρα εργασίας στη σφαίρα εσωτερικής ή εξωτερικής επικοινωνίας,
 • ξένη γλώσσα αγγλική (ομιλητική),
Συμπληρωματικές απαιτήσεις:
 • σταθερότητα κατά της έντασης, ικανότητα να μοιράζετε την ώρα ανάμεσα στους περισσότερους σκοπούς, μεταδοτικότητα, ετοιμασία να δουλεύετε την εργάσιμη μέρα χωρίς καθορισμένο ωράριο, μεγάλη ταχύτητα της δουλειάς, παρουσία του άλμπουμ των γραπτών έργων.
Όροι

Μισθός + κοινωνικά προγράμματα: σίτιση, ιατρική περίθαλψη, κινητό, δυνατότητα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, εκπαίδευση στην εταιρία. Πλήρης τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Να αποθηκέψετε το ερωτηματολόγιο και να πληρώσετε

 
 
Close
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ
Μισθός από  €80 000 δολάρια το χρόνο!
Προσόντα των υποψηφίων:         
 • Γνώση των γλωσσών,
 • Ανώτατη εκπαίδευση (η φιλολογική εκπαίδευση δεν είναι απαραίτητη, αλλά είναι επιθυμητή),
 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση,  
 • Εμπειρία χρησιμοποίησης  των προγραμμάτων MS Office και άλλων,
 • Δυνατότητα να εργάζεστε σε απόσταση,  
 • Δυνατότητα να πληρώνεστε μέσω τραπεζικών συστημάτων.

Μπορείτε να εργάζεστε την άνετη ώρα, μεταφράζοντας το λιγότερο 5 σελίδες την ημέρα.

Να αποθηκέψετε το ερωτηματολόγιο και να πληρώσετε

 
 
Close
Ζητείται βοηθός του προγραμματιστή
 
Μισθός 36 000$- 108 000$- 144 000$- 325000$ το χρόνο!
 
Απαιτήσεις:
 • Γνώση των ανυσματικών, γραφικών και τρισδιάστατων προγραμμάτων (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)
 • Γνώση της γλώσσα δεν είναι απαραίτητη (προτιμότερα να έχετε το επίπεδο της καθομιλούμενης γλώσσας) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)
 • Γνώση του προσωπικού υπολογιστή στο επίπεδο του χρήστη (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)
 
Συμπληρωματικέςαπαιτήσεις:
Να επικοινωνείτε στην ομάδα, να κάνετε τη δουλειά σας γρήγορα και ποιοτικά
 
Επιδότηση την περίοδο της εκπαίδευσης:
 • Κοινωνικά προγράμματα
 • Σίτιση τρεις φορές την ημέρα
 • Διαμονή κοντά στον τόπο δουλειάς
 • Παροχή του υπολογιστή και άλλων συσκευών που χρειάζονται για τη δουλειά
 • Κάλυψη των εξόδων για τη βίζα και μεταφορά
 • Τοπική κινητική σύνδεση

Να αποθηκέψετε το ερωτηματολόγιο και να πληρώσετε

 
 
Close
Ζητούνται οικοδόμοι και εργάτες.
Μισθός  64000 $ το χρόνο!
Επιδότηση:
 • Γνώση της γλώσσα δεν είναι απαραίτητη (προτιμότερα να έχετε το επίπεδο της καθομιλούμενης γλώσσας) (ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ)
 • Κοινωνικά προγράμματα
 • Σίτιση τρεις φορές την ημέρα
 • Διαμονή κοντά στον τόπο δουλειάς με όλες τις ανέσεις (ντους, νερό, τουαλέτα)
 • Κάλυψη όλων των εξόδων για την παραλαβή της βίζας και των εγγραφών για την έξοδο από την χώρα 
 • Κάλυψη όλων των εξόδων μεταφοράς σε περίπτωση παραλαβής της θέσης εργασίας
 • Τοπική κινητική σύνδεση
 • Ιατρική ασφάλιση και κάλυψη εξόδων θεραπείας σε περίπτωση αρρώστιας (προβλέπεται μόνο σε περίπτωση απουσίας των χρονικών αρρωστιών. Χρειάζεται η τελευταία (κατά την ημερομηνία) ιατρική γνωμάτευση ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ!)
 • Δουλειά με βάρδια, υπάρχουν 3 βάρδιες
 • Αργίες: Σάββατο και Κυριακή. Δεν δουλεύετε αν κάνει άσχημο καιρό
Χρειάζεται να έχετε καλή σχέση με τους ανθρώπους, να επικοινωνείτε στην ομάδα, να κάνετε τη δουλειά σας γρήγορα και ποιοτικά.

Να αποθηκέψετε το ερωτηματολόγιο και να πληρώσετε

 
 
Close
On-line σύμβουλος σε νομικά θέματα 114 δολάρια την ώρα!
 
Απαιτήσεις της θέσης:
 • Ευθύνη
 • Ενεργητικότητα
 • Ακρίβεια
 • Να μην αφήνετε ό,τι έχετε αρχίσει και να ξέρετε πως να πάρετε αποτελέσματα
 • Να έχετε καλή σχέση με τους ανθρώπους
 • Να επικοινωνείτε μέσω Internet με τους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά
 • Να ξέρετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, το φαξ, την αντιγραφική μηχανή
 • Να ξέρετε να προσανατολίζετε στο Δίκτυο και στα συστήματα αναζήτησης (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ)
 • Να ξέρετε να στείλετε την πληροφορία μέσω SMS, ISQ, Skype, Q&Q, NETmessenger, Outlook Express
 • The Bat, Mozilla Thunderbird, PegasusMail…… (ΓΝΩΡΙΜΙΑΚΑΙΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ!)
 • Να ξέρετε να δουλεύετε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail.com, mail.ru, google, yandex.ru, rambler.ru, gmail.com, yahoo.com…………….(ΓΝΩΡΙΜΙΑΚΑΙΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ!)
 • Βασικές γνώσεις της γεωγραφίας  (προτιμότερα να έχετε)
 
Επιδότηση:
 • Κάλυψη όλων των εξόδων σχετικά με τις διαταγές
 • Κάλυψη της βίζας και των εγγραφών για την έξοδο σχετικά με τις διαταγές
 • Κάλυψη όλων των εξόδων μεταφοράς και πληρωμή της ημερησίας αποζημίωσης για την εκτέλεση των διαταγών και κατά την μεταφορά
 • Ιατρική ασφάλιση και κάλυψη εξόδων θεραπείας σε περίπτωση αρρώστιας αν αυτό σχετίζεται με την εκτέλεση της διαταγής
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ!

Να αποθηκέψετε το ερωτηματολόγιο και να πληρώσετε

 
 
Close
On-line σύμβουλος σε οικονομικά θέματα; £96 &delta + BONUS;ολάρια την ώρα!
 
Απαιτήσεις της θέσης:
 • Ευθύνη
 • Ενεργητικότητα
 • Ακρίβεια
 • Να μην αφήνετε ό,τι έχετε αρχίσει και να ξέρετε πως να πάρετε αποτελέσματα
 • Να έχετε καλή σχέση με τους ανθρώπους
 • Να επικοινωνείτε μέσω Internet με τους ανθρώπους που βρίσκονται μακριά
 • Να ξέρετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, το φαξ, την αντιγραφική μηχανή
 • Να ξέρετε να προσανατολίζετε στο Δίκτυο και στα συστήματα αναζήτησης (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ)
 • Να ξέρετε να στείλετε την πληροφορία μέσω SMS, ISQ, Skype, Q&Q, NETmessenger, Outlook Express
 • The Bat, Mozilla Thunderbird, PegasusMail…… (ΓΝΩΡΙΜΙΑΚΑΙΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ!)
 • Να ξέρετε να δουλεύετε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο mail.com, mail.ru, google, yandex.ru, rambler.ru, gmail.com, yahoo.com…………….(ΓΝΩΡΙΜΙΑΚΑΙΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ!)
 • Βασικές γνώσεις της γεωγραφίας  (προτιμότερα να έχετε)
 
Επιδότηση:
 • Κάλυψη όλων των εξόδων σχετικά με τις διαταγές
 • Κάλυψη της βίζας και των εγγραφών για την έξοδο σχετικά με τις διαταγές
 • Κάλυψη όλων των εξόδων μεταφοράς και πληρωμή της ημερησίας αποζημίωσης για την εκτέλεση των διαταγών και κατά την μεταφορά
 • Ιατρική ασφάλιση και κάλυψη εξόδων θεραπείας σε περίπτωση αρρώστιας αν αυτό σχετίζεται με την εκτέλεση της διαταγής
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ!

Να αποθηκέψετε το ερωτηματολόγιο και να πληρώσετε

 
 
Close
CASINO of DE LUX class (giant game complex in Las-Vegas style)
Position: CASINO EMPLOYEE.
250 $ per hour + tip
Meeting of VIP persons
Accompaniment and servicing inside the casino
Implementation of attendant commitments (reservation of tickets, game tables, tables in restaurants, entertainment houses ….. for VIP persons, members of their families and other accompanying persons)
Ensuring of close communication with other services and administration of the casino
Requirement:
Sociability
Responsibility
Diligence
Knowledge of several foreign languages is preferable (in case of lack of other languages knowledge except for your mother tongue, the servicing is rendered only to the guests speaking your language)  
Provisions:
1,5 - month language training.
1 month basic training
Three meals a day
Payment of all expenses for visa obtaining and exit documents
Payment of all transport costs in case of employment and business trips.
Accommodation with necessary conveniences in the Hotel in F block for personnel.
Medical insurance and care
Remuneration and working hours:
Working hours: in shifts
Days off: 3 days per week

Να αποθηκέψετε το ερωτηματολόγιο και να πληρώσετε

 
 
Close
PRIVATE AIRPORT
Position: EMPLOYEE FOR CLIENTS INFORMATION SUPPORT
100 000 $per year.
Ensuring of information support for the clients on the territories of airport in arrival hall, departure hall, transit hall and waiting hall.
Requirement:
Desire to work in the service sphere.
Sociability
Stress-resistance
Provisions:
3 months training with parallel probation (CURATOR IS PROVIDED)
Three meals a day
Payment of all expenses for visa obtaining and exit documents in case of employment
1 two-way air ticket for 1 person once a year in any direction free of charge
Accommodation with conveniences
Medical insurance and care
Remuneration and working hours:
Working hours: on even and odd days in shifts according to the schedule.

Να αποθηκέψετε το ερωτηματολόγιο και να πληρώσετε

 
 
Close
International five-star hotel
Position: EMPLOYEE OF THE PUBLIC INQUIRY DEPARTMENT
37 £ per hour + % FROM ATTRACTED CLIENT
Requirement:
Sociability, efficiency, diligence, ability to work with the remote access.
Knowledge of several foreign languages is preferable (in case of lack of other languages knowledge except for your mother tongue, the servicing is rendered only to the guests speaking your language)  
Provision:
1 month training
Three meals a day
Visa support
Payment of all transport costs in case of employment
Accommodation in the hotel in section for personnel.
Medical insurance and care
Remuneration and working hours:
Working hours: in shifts

Days off: 2 days per week

Να αποθηκέψετε το ερωτηματολόγιο και να πληρώσετε

 
Καλώς ήρθατε! Guest

Συνιστώμενος

Seek Job in Jobssoon Employers List The Best Job in The World

The Best Job in the World